[thumbnail]

Sytuacja pandemii nieodwracalnie zmieniła świat muzyki – przedstawiciele instytucji kultury zabrali głos podczas konferencji Young Arts. Muzyka & Edukacja 3.0

7 października odbyła się konferencja dla nauczycieli gry na instrumentach smyczkowych – Young Arts. Muzyka & Edukacja 3.0. Wydarzenie było w całości poświęcone praktycznym aspektom zdalnej edukacji muzycznej, a otworzył je panel na temat zmian obyczajowych w muzyce, które wywołała pandemia.

Dyskusję otwierającą konferencję poprowadził Maxymilian Bylicki z Instytutu Muzyki i Tańca, a udział w niej wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za kulturę i edukację artystyczną – Agnieszka Hejduk-Domańska – zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Katarzyna Dziurdzikowska – wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej. Głos środowiska szkolnych placówek muzycznych reprezentowała prof. Katarzyna Sokołowska, wicedyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Tematem rozmowy były zmiany obyczajowe wywołane przez pandemię w świecie muzyki oraz wyzwania i szanse, jakie daje kulturze nauczanie online.

Sytuacja pandemii zmieniła świat muzyki. Wszyscy teraz muszą odnaleźć się w rzeczywistości, kiedy nie ma możliwości występów na żywo. O wiele trudniejsze jest obecnie realizowanie edukacji artystycznej dzieci – powiedział na wstępie dyskusji Maxymilian Bylicki.

Zdaniem Katarzyny Dziurdzikowskiej z Centrum Edukacji Artystycznej należy przede wszystkim pomyśleć, jak wykorzystać nowe, pozytywne rozwiązania, które sprawdziły się w pracy z uczniami w zaistniałej sytuacji pandemicznej, ale także jak niwelować niekorzystne aspekty, wynikające z obciążenia psychicznego kadry, która musiała dostosować się do nowej rzeczywistości. Uczniowie, którzy bardzo sprawnie poruszają się w cyfrowej rzeczywistości, zmagali się z brakiem bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami i ogólnie z odosobnieniem – tak nienaturalną i niezrozumiałą dla młodego człowieka egzystencją.

Natomiast Agnieszka Hejduk-Domańska z MKiDN stwierdziła, że w obecnej sytuacji wywołanej przez pandemię trzeba popracować nad wizją edukacji artystycznej i pomyśleć zmianach w zakresie funkcjonowania szkół artystycznych w okresach szczególnych. – Musimy zadbać o kadry i umiejętności posługiwania się technologią przez nauczycieli – podkreśliła Hejduk- Domańska.

Z kolei prof. Katarzyna Sokołowska wyraziła nadzieję, że proces kształcenia młodych muzyków w sposób radykalny nie zmieni się:

Możemy tylko ten proces wyposażyć w nowe elementy. Relacja mistrz-uczeń jest relacją niezbywalną w kształceniu młodego artysty, więc kontakt z nauczycielem stacjonarnie lub online musi być zapewniony – powiedziała w podsumowaniu rozmowy.

Panel z udziałem przedstawicieli instytucji kultury wywołał w gronie uczestników konferencji – nauczycieli i dyrektorów szkół – liczne komentarze i gorącą dyskusję, która toczyła się na czacie towarzyszącym transmisji wydarzenia w sieci.

– Głos środowiska potwierdził, że nauczanie gry na instrumencie na odległość to ogromne wyzwanie, które wymaga rozwiązań systemowych oraz wsparcia kadry w rozwijaniu nowych umiejętności niezbędnych do tego, aby można było uznać lekcje online za skuteczne – podsumował organizator, Bartłomiej Tełewiak z Fundacji Young Arts.

W dalszej części konferencji wystąpili eksperci edukacji muzycznej i specjaliści w dziedzinie komunikacji za pośrednictwem internetu. W programie znalazł się wykład dr hab. Agaty Szymczewskiej poświęcony technice nauczania online gry na instrumencie, Jadwiga Śmieszchalska, trenerka fizycznego i mentalnego przygotowania do praktyki muzycznej, mówiła o sposobach kształtowania prawidłowej postawy podczas lekcji zdalnej, Mirosław Mirkiewicz, nauczyciel instrumentu i psychoterapeuta, omawiał wyzwania psychologiczne, jakie stawia przed nauczycielem zdalny kontakt z uczniem, zaś Jarosław Kuźniar przedstawił podstawowe zasady wystąpienia przed kamerą, które pozwalają utrzymać zdalnie uwagę odbiorcy. Konferencję zakończyło webinarium Jakuba Machały z Google Internetowe Rewolucje na temat narzędzi technologicznych, których nauczyciele mogą używać do prowadzenia lekcji na odległość.

Podczas konferencji została również krótko zaprezentowana nowa platforma edukacyjna Young Arts Kids, której misją jest umożliwianie dostępu do edukacji muzycznej wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pod opieką wybitnych nauczycieli, oraz możliwość kontynuowania edukacji w okresie ewentualnych ograniczeń pandemicznych. Platforma jest dostępna pod adresem www.yakids.pl.

Konferencja Young Arts. Muzyka & Edukacja 3.0 była transmitowana online. Wzięło w niej udział pod 350 uczestników, wśród których znaleźli się głównie nauczycieli gry na instrumencie oraz dyrektorzy szkół muzycznych z całej Polski. Zapis konferencji udostępniony zalogowanym użytkownikom został odtworzony ponad 1,5 tys. razy w ciągu doby.